Uvjeti i odredbe korištenja pojedinačnih usluga

 • Pojedinačna usluga podrazumijevajedan tretman iz lepeze naših usluga koji se iskorištava i plaća na licu mjesta prema važećem cjeniku usluga na dan kupnje. Izuzeci mogu biti fizičke ili pravne osobe koje svoje pojedinačne tretmane plaćaju putem transakcijskog računa na naš poslovni račun prema unaprijed utvrđenim uvjetima ili potpisanim ugovorima.
 • Pojedinačne tretmane poželjno je ali nije obavezno rezervirati unaprijed.
 • Klijenti se sami brinu oko dolaska na tretman. Ne šaljemo podsjetnike bilo kakve vrste niti telefonski provjeravamo rezervacije.
 • Rezervirani tretman potrebno je otkazati najmanje 24 sata ranije kako bismo taj termin mogli ponuditi drugima. Ukoliko ne dođete u dogovoreno vrijeme a nisteotkazali tretman prilikom sljedećeg dolaska taj će vam se tretman naplatiti prema važećem cjeniku usluga jednako kao da ste ga iskoristili.
 • U slučaju spriječenosti naših djelatnika iz bilo kojeg razloga Relax Masažni Centar obavezuje se obavijestiti klijenta o nastaloj situaciji te klijentu ponuditi drugi slobodni termin (ako je moguće) ili drugog terapeuta.
 • Kašnjenje na zakazani tretman uvažava se do pet (5) minuta nakon čega se razmjerno skraćuje vrijeme tretmana.
 • Kašnjenje početka tretmana zbog propusta naših djelatnika uvažava se do pet (pet) minuta. Ako vaš tretman kasni više od navedenog tretman vam se neće naplatiti.

Uvjeti i odredbe korištenja paketnih usluga

 • Paket tretmana podrazumijeva četiri (4) tretmana iste vrste usluge koji se plaćaju unaprijed prema važećem cjeniku usluga na dan kupnje.
 • Unutar istog paketa nije moguće kombinirati različite usluge.
 • Paket tretmana može se iskoristiti unutar razdoblja od šezdeset (60) dana od datuma prvog iskorištenog tretmana iz paketa.
 • Termine za tretmane iz paketa poželjno je rezervirati unaprijed kako bi se izbjegle gužve i uslugu moglo iskoristiti kod željenog terapeuta.
 • Ako željeni terapeut nije slobodan u željeno vrijeme ili iz bilo kojeg drugog objektivnog razloga nije moguće iskoristiti tretman kod željenog terapeuta klijent je obavezan prihvatiti drugog ponuđenog terapeuta. Zato je poželjno unaprijed rezervirati termine jer vam ne možemo garantirati da će preferirani terapeut biti slobodan u vrijeme koje će vam odgovarati za vrijeme trajanja paketa.
 • Ukoliko vam preostane jedan iliviše tretmana nakon roka trajanja paketa Preostali tretmani iz paketa nakon isteka roka od 60 dana smatraju se iskorištenima.
 • Klijenti se sami brinu oko dolaska na tretman. Ne šaljemo podsjetnike bilo kakve vrste niti telefonski provjeravamo rezervacije.
 • Otkazivanje rezervacije potrebno je napraviti najmanje 24 sata prije zakazanog vremena tretmana. Ukoliko se rezervacija tretmana ne otkaže u predviđenom vremenu tretman se smatra iskorištenim.
 • U slučaju spriječenosti naših djelatnika iz bilo kojeg razloga Relax Masažni Centar obavezuje se obavijestiti klijenta o nastaloj situaciji te klijentu ponuditi drugi slobodni termin (ako je moguće) ili drugog terapeuta.
 • Na zakazane tretmane potrebno je doći na vrijeme. Kašnjenje se tolerira do pet (pet) minuta nakon kojih se razmjerno skraćuje vrijeme tretmana.
 • Kašnjenje početka tretmana zbog propusta naših djelatnika uvažava se do pet (pet) minuta. Ako vaš tretman kasni više od navedenog tretman vam se neće naplatiti.

 

Situacije koje nisu predviđene ovim uvjetima i odredbama nastojat ćemo riješiti na obostrano zadovoljstvo osobno u salonu naadresi Savska cesta 54/I, 10000 Zagreb, telefonski na brojevima telefona 01 561 2001 ili 095 9077 801 ili pismenim putem na e-adresu info@relax.hr.